Search

คนส่วนมากไม่ซื้อของกับร้านค้าออนไลน์เพราะไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย

ร้านค้าออนไลน์

อินเทอร์เน็ตได้พัฒนาช่องทางการจัดส่งใหม่ๆ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดธุรกิจต่างๆมากมาย เข้าใจว่าพวกเขารับรู้โดยตรงในการซื้อผู้บริโภคอย่างไร คนส่วนมากที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อสินค้าออนไลน์ แต่ก็ยังมีเหตุผลบางอย่างที่ผู้บริโภคลังเลที่จะซื้อของกับร้านค้าออนไลน์

ทัศนคติของคนต่อการซื้อทางออนไลน์นั้นแตกต่างกันในปากีสถาน จุดประสงค์ของการศึกษานี้คือเพื่อทบทวนปัจจัยที่รู้สึกจองของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าออนไลน์ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาโดยเฉพาะปัจจัยที่ส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงทางออนไลน์

ช้อปปิ้ง. ด้วยเหตุนี้จึงมีการสำรวจและแจกจ่ายแบบสอบถาม 120 ชุดให้กับนักเรียนของมหาวิทยาลัยต่างๆ และประชาชนทั่วไป คำตอบได้รับการวิเคราะห์โดยวิธีการกระจายความถี่

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและแผนภูมิ ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจพบว่าคนส่วนมากซื้อของออนไลน์อยู่แล้วและชอบทำ ซื้อของออนไลน์ แต่มีปัจจัยบางอย่าง เช่น ปัจจัยทางจิตวิทยา ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางอารมณ์ และปัจจัยด้านความเป็นส่วนตัวที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้ซื้อในการซื้อสินค้าออนไลน์ การปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ

ปัญหาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของประชากรในการซื้อของกับร้านค้าออนไลน์ ทัศนคติที่หลากหลายของผู้บริโภคที่มีต่อออนไลน์ ชอปปิ้งออนไลน์ไม่มีวันหยุด จากการศึกษาพบว่าการซื้อของออนไลน์สะดวก สบาย และดีกว่านั้น

การซื้อของแบบเดิมๆ จากปัจจัยต่างๆ ราคา,ความน่าเชื่อถือ,ความสะดวก และคำแนะนำถือเป็นปัจจัยสำคัญ ราคาคือถือเป็นปัจจัยที่น่าสนใจและส่งผลต่อนักเรียนส่วนมากและประชาชนทั่วไปมากที่สุด ส่วนมากของผู้บริโภคลังเลที่จะไม่ซื้อสินค้าออนไลน์ เนื่องจากระบบการชำระเงินและธุรกรรมที่ไม่ปลอดภัย ซึ่งสิ่งนี้เป็นช่องโหว่ของการซื้อของทางร้านค้าออนไลน์เช่นกัน

ขายของออนไลน์อะไรดี มาทางนี้มีคำตอบ

ร้านค้าออนไลน์

ปัจจุบันนี้ค่าใช้จ่ายมีอัตราที่สูงขึ้น ทำให้บางครั้งรายได้ประจำอาจไม่เพียงต่อรายจ่าย ดังนั้นการหารายได้เสริมด้วยการขายของออนไลน์จึงเป็นทางเลือกที่หลายคนเลือก ซึ่งปัญหาแรกที่จะเกิดขึ้นคือ ควรขายอะไรดี สำหรับท่านที่มีปัญหานี้วันนี้เรามีคำแนะนำในการเลือกสินค้ามาขายดังนี้

1.สินค้าที่ช่วยแก้ปัญหา

สินค้าที่ขายได้และเป็นที่ต้องการของคนมาก คือ สินค้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้นหากต้องการเลือกสินค้าเพื่อนำมาขายแล้ว ควรดูว่าสินค้าที่ต้องการขายนั้นสามารถแก้ปัญหาของกลุ่มคนที่เราต้องการเป็นลูกค้าได้หรือไม่ หากสามารถช่วยได้ สินค้านั้นย่อมขายได้แน่นอน

2.สินค้าคุณภาพดี

นอกจากสินค้าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ซื้อได้แล้ว คุณภาพของสินค้ายังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะหากคุณภาพของสินค้าไม่ดี ย่อมช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ไม่ดี ทำให้ผู้ซื้อไม่เกิดความประทับใจหรือเห็นผลหลังจากที่ใช้งาน ดังนั้นควรเลือกขายสินค้าที่มีคุณภาพดี

3.สินค้าราคาไม่แพงเกินไป

ราคาของสินค้าต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ไม่แพงจนเกินไป แม้ว่าคุณภาพของสินค้าจะสูง แต่หากราคาสูงมากจนเกินไป ย่อมทำให้ปริมาณการใช้งานของลูกค้าอยู่ในกลุ่มที่จำกัด ทำให้ยอดขายไม่สูงมาก แต่หากสินค้ามีคุณภาพและราคาเหมาะสมแล้ว ยอดขายจะสูงขึ้นและเป็นที่ต้องการของผู้ซื้อมากขึ้นด้วย

จะเห็นว่าการเลือกสินค้าสำหรับนำมาขายของออนไลน์นั้นไม่ยาก เพียงแต่ต้องรู้ก่อนว่ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการขายสินค้าให้นั้นเป็นกลุ่มใด แล้วจึงจะสามารถระบุปัญหาพร้อมทั้งหาสินค้าที่ต้องการ เพียงเท่านี้ท่านก็จะเป็นผู้ขายของออนไลน์ได้แล้ว